POLYSTYLE

Ուղիղ գծեր, երկրաչափական համաչափություն, որտեղ լույսը հանդիպում է ստվերին, իսկ բնական կոնտրաստը ստեղծում է նոր միկրոհարթություններ. այսպիսին կլինի ձեր սենյակի եզերապատումը, երբ գործի դրվի էքստրուզիոն պենոպոլիստիրոլը։ 2020 թ.-ից ի վեր մեր աշխատանքային նյութերից ևս մեկը դարձավ էքստրուզիոն պենոպոլիստիրոլը (XPS)։ Ստեղծված դեկորատիվ մոլդինգների և առաստաղային քիվերի նոր սերունդը ստացավ Decostar Polystyle անունը։ Էքստրուզիոն պոլիստիրոլի արտադրության տեխնոլոգիան (հալոցքը փրփրացնելով ածխաթթու գազով) թույլ է տալիս մեծ արագությունների պայմաններում պահպանել գծերի հստակությունը։ Այս նյութը իսկական ընկեր է աշխատանքի մեջ. թեթև քաշի շնորհիվ այն հեշտությամբ է տեղափոխվում և տեղադրվում։

Էքստրուզիոն պոլ իստիրոլ

Թաքնված լուսավորություն

Կախովի առաստաղ

Կարելի է ներկել

Կարևորի մասին

Պարզ և հեշտությամբ

Էքստրուզիոն պենոպոլ իստիրոլից պատրաստված դետալները թեթև են և առաձգական, ինչը անփոխարինել ի է աշխատանքի մեջ։

Համարձա՛կ ներկեք

Էքստրուզիոն պենոպոլ իստիրոլը հեշտությամբ ներկվում է ինտերիերային ջրային հիմք ունեցող ներկերով, հարթեցվում և երանգավորվում է։

Առաձգականություն

Իրենց առաձգականության շնորհիվ էքստրուզիոն պենոպոլ իստիրոլից պատրաստված դետալներն օգնում են քողարկել պատերի անհարթությունները, բացի այդ, մոնտաժման արդյունքում բացառվում է ճաքերի առաջացումը միացման հատվածներում։

Ամրություն

Մեր էքստրուզ իոն պենոպոլ իստիրոլը ունի բարձր խտություն (65-80 кг/м3):

Ձեր էկո ընկերը

Էկոլոգիապես մաքուր նյութերը ձեր տանը խոսում են գիտակցված ընտրության մասին, իսկ պենոպոլ իստիրոլը հենց այդպիսինն է։