La Venta

La Venta-ն հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի՝ օլմեկների մայրաքաղաքն է, որ գտնվում է մերօրյա Մեքսիկայի տարածքում։ Քաղաքը կազմող մի շարք ճարտարապետական կառույցների թագը հսկայական բուրգն է, որն ավել ի քան երեք հազարամյակ հետո դեռ պահպանում է իր վեհությունը և ոգեշնչում ստեղծագործ միտքը։ Լա Վենտա բուրգի ուրվագծերն ընկած են մ եր նոր հավաքածուներից երկրորդի հիմքում։

SK-62

SK-18

SK-17

SK-P-105

SK-P-105

1. SK-62   2. SK-P-105   3. SK-18   4. SK-17

SK-62

SK-48

SK-17

SK-P-107

1. SK-62   2. SK-P-105   3. SK-48   4. SK-17