Գրելով մեր
ձեռակերտ պատմությունը

Ասում են, որ պատերը լսում են, իսկ ի՞նչ կլ ինի, եթե ասենք, որ նրանք խոսում են։ Պատերն այն ձեռակերտ հարթություններն են, որ դառնում են ձեր հույզերի, զգացմունքների, ապրած ու վայելած հիշողությունների շրջանակը։ Նրանք ձեր անկրկնելի ճաշակի մարմ նացում ն են և այնքան անհրաժեշտ ներդաշնակության հիմ նական կրողը ինտերիերի մեջ։ Վալան Դեկոր ընկերության կողմից հիմ նադրված DECOSTAR ապրանքանիշը սկսել է աշխատել՝ ելնելով հենց այս փիլ իսոփայությունից. մենք համոզված ենք, որ յուրաքանչ յուր ինտերիեր սկսվում է ճիշտ և գրագետ ձևավորված պատերից։ Տարիների փորձ, քայլ ք նորագույն տեխնոլոգիաներին համընթաց և անսահման սեր ու հոգատարություն դեպի աշխատանքը, որ մենք կատարում ենք, այս միասնությունն է հանդիսանում մեր ընկերության հաջողության գրավականը։ Թույլ տվեք կիսվել ձեզ հետ մ եր ձեռքբերում ներով և առաջարկներով։

История, которую
мы творим
своими руками

Говорят, стены слышат. А вы не удивитесь, если мы скажем, что стены еще и говорят? Стена – это рукотворная плоскость, которая отражает наши эмоции, чувства, радостные воспоминания… Стена – олицетворение нашего неповторимого вкуса и главный создатель столь необходимой в интерьере гармонии. Именно эта философия положена в основу бренда DECOSTAR компании “Валан Декор”. Мы убеждены, что любой интерьер начинается с правильно и грамотно оформленных стен. Многолетний опыт, использование новейших технологий, безграничная любовь и преданность своей работе – вот залог успеха нашей компании. Позвольте поделиться с вами некоторыми нашими достижениями и предложениями.

интерьер лучше

интерьер лучше

SK-63

SK-19

SK-63

SK-63

SK-49

SK-19

SK-13

SK-14

SK-61

SK-14

SK-47

SK-14

SG-135-80

SK-8

SK-43

SG-100-50

SK-2

SK-6

SK-5

SK-61

SK-7

SK-47

SK-13

SK-3

SK-59

SK-49

SK-19

SK-63

SK-47

SK-11

SK-59

SK-16

SK-P-103

SK-44

SK-12

SK-P-105

каталоги

каталоги